Förebyggande underhåll med slutfinish från Golv till Tak!

FreMek har stor potential att hitta och lösa problem i industrier. Med stor kunskap i ryggen har FreMek anskaffat en specifik mätutrustning och kan därmed hitta dolda fel, lösa problem och förebygga problem.

FreMek löser allt från golv till tak. Att få en fungerande industri är den lätta biten. Men att få ner driftkostnaderna och få en driftsäker fabrik; det är där FreMek kommer in i bilden. FreMeks innovativa lösningar ökar driftsäkerheten samt minskar dyra kostsamma driftstörningar i fabriken. Detta ger mindre stress och bättre lösamhet i ditt företag. Slutfinishen är A och O för en perfekt produkt.

Välkommen till FreMek AB

Laser uppriktning av traversräl till Mälarenergi i Västerås.
Laser uppriktning av traversräl till Mälarenergi i Västerås.
Byte av glidlager i flisskopa till fjärrvärmeverk i Ystad.
Byte av glidlager i flisskopa till fjärrvärmeverk i Ystad.
Montage av travers i trångt utrymme i Vislanda.
Montage av travers i trångt utrymme i Vislanda.
Renovering och laser uppriktning av betongkap i Vislanda.
Renovering och laser uppriktning av betongkap i Vislanda.
Vidare till utförda arbeten ►