Om Fremek

Varför välja FreMek?

FreMek löser allt från golv till tak. Att få en godkänd produkt är den lätta biten. Men att få ner driftkostnaderna och en leveranssäker produkt. Det är där FreMek kommer in i bilden. FreMeks innovativa lösningar ökar din leveransäkerhet avsevärt samt minskade driftstörningar i produktionen. Detta ger mindre stress och bättre lösamhet i ditt företag. Slutfinishen är A och O för en perfekt produkt.

FreMek har stor potential att hitta och lösa problem i produktionslinjer. Med stor kunskap i ryggen har FreMek anskaffat en specifik mätutrustning och kan därmed hitta dolda fel, lösa problem och förebygga problem. FreMek AB, problemlösaren för dig.

Vilka arbetsområden har FreMek?

FreMeks arbetsområde i Sverige har blivit ganska stort genom åren och det växer lite hela tiden. Idag är området från Göteborg, Karlstad, Stockholm till Ystad. Med andra ord hela södra sverige.

Dom industrier som FreMek vänder sig till är plastindustrin, betongindustrin, plåtindustrin, bilindustrin, pappersmassindustri, traversindustrin är bara några av områdena.

Välkommen till FreMek AB