Varför rikta när produkten är OK?

8 av 10 maskiner stå i regel fel fast slutprodukten är inom tolleranserna. Anledningen att rikta är att du spara in många onödiga kostnader på t.ex. driftstörningar, klingor, lagerhaveri, pumpar, motorer, transmissioner, höga energiförbrukningar.
Är maskinen korrekt uppriktad ökar livslängden på enheten upp till 50% och minskar energiåtgången upp till 15%. Du kan planera ett produktions stopp och få bytat ut rätt komponenter innan ett onödigt haveri skulle hända.

Få koll på hur dina maskiner mår redan idag. Det ögat inte ser hittar lasern. Många bäckar små blir i slutändan en leveranssäker produkt till din kund.

Några mättekniker som FreMek utför är bland annat.

• Axelupprikning ( Enheterna sitter rätt ihopkopplade.)
• Rakhet (Lagerbaner, traversbanor, m.m.)
• Planhet (En bestämd yta mäts upp.)
• Parallellitet (Allt som ska vara parallelt.)
• Vinkelräthet (40x40 meters vinkelhake.)
• Vibration (Lagerkonditions mätning m.m.)
• BTA (Remtransmission)

All mätning sparas och protokollförs i PDF format eller på papper.